Teknologiselskaper innen akvakultur flokker til for å forsvare det som IntraFish tidligere har omtalt som et problem for oppdrettslaks i