– Vi opplever at situasjonen ligner litt tilbake på 2016, men forskjellen er at vi har tilgang på bedre utstyr som gjør at vi greier å ta ned lusenivåene. Slik jeg observerer