Oppdragene NH90 skulle støtte fremover kanselleres og personellet blir fulgt opp umiddelbart gjennom interne prosesser. Norske myndigheter vil kreve å få tilbakeført fem milliarder kroner som har blitt utbetalt, i tillegg til renter og andre utgifter.

Det ble kjent da forsvarsministeren innkalte til pressekonferanse fredag morgen.

Hever kontrakten

– Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov. Basert på en omforent anbefaling fra forsvarssektoren, har regjeringen besluttet å avslutte innfasingen av NH90, og gitt Forsvarsmateriell oppdrag om å heve kontrakten med leverandøren, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), i en pressemelding.