Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpen for slik trafikk, poengteres det i meldingen.

Alle tollsteder skal så langt som mulig opprettholde sin kapasitet for vareekspedisjon.

«Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge», opplyses det. Det poengteres at stansen i trafikk som statsminister Erna Solberg varslet på lørdag, gjelder personer.

Sjåfører, oppdrettere og lagerarbeidere samfunnskritisk

I en annen melding opplyser Nærings- og fiskeridepartementet hvilke yrkesgrupper de anser som samfunnskritiske. De vil dermed ha krav på et tilbud fra barnehage og skole for barna sine, slik at de kan komme seg på jobb.

Listen under omfatter yrkesgrupper i bransjer som sorterer under Nærings- og fiskeridepartementet. Helsepersonell og andre yrkesgrupper, som også er samfunnskritiske, «tilhører» andre departement, og er derfor ikke med på listen.

Det poengteres at listen ikke er uttømmende.

  • sjåfører
  • lagerarbeidere
  • ansatte ved distribunaler og lagre
  • ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg
  • ansatte i sentrale administrative funksjoner
  • ansatte i fôrindustrien
  • personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk
  • veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk
  • ansatte i næringsmiddelindustrien ·butikk- og bensinstasjonsansatte