Fredag foreslår fiskeriministeren en ekstra bevilgning til Havbruksfondet på 800 millioner kroner i forbindelse med den såkalte nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, normalt en oppsummering av alle endringer som er foretatt gjennom året og nye anslag for blant annet årets inntekter.

Og på havbruksområdet har det som kjent skjedd en del endringer i år. Regjeringen utsatte auksjonene for oppdrettskonsesjoner i september i påvente av det omstridte forslaget om grunnrenteskatt.