- De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for næringslivet i hele landet. Regjeringen legger derfor frem forslag til flere tiltak som skal hjelpe bedriftene. Tiltakene er en blanding av direkte kompensasjon og tiltak som skal støtte omstilling og aktivitet, sier næringsminister Iselin Nybø i en uttalelse.

De nye tiltakene som ble lagt fram i dag kommer i tillegg til en rekke ordninger og tiltak for næringslivet.

I 2020-budsjettet er det innført eller foreslått økonomiske tiltak rettet mot bedrifter på 67,3 milliarder kroner. I 2021-budsjettet er det foreslått tiltak overfor bedrifter på til sammen 15,4 milliarder kroner.

- Vi kommer til å ha økonomiske tiltak så lenge pandemien gjør det nødvendig. Men tiltakene må tilpasses smittevernrestriksjonene. Når disse etter hvert lettes på, må vi se på tiltak som skal stimulere til aktivitet og vekst, sier næringsministeren.

Her er noen av forslagene for næringslivet:

  • Forlengelse av kompensasjonsordningen for næringslivet ut juni (4,0 milliarder)
  • Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)
  • Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene (1 milliard)
  • Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner)
  • Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner)
  • Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner).