– Vi ønsker mer vekst. Hvor mye og hvor raskt kommer an på fiskevelferd, biologi og tilgang