Det er en del av klimameldingen som Regjeringen lanserte på fredag. Dokumentet er et helhetlig forslag til en plan for omstilling av hele samfunnet frem mot 2030.