Reiten er ikke overbevist om at næringen er tjent med at det ikke blir en særskatt på store overskudd i form av ressursrenteskatt. – Jeg er for en skatt