- 2019 ble et bra år. I år er forventningene noe lavere på grunn av korona og diverse utbygginger, sier viseadministrerende direktør Jarle Solemdal. Han deler revidert konsernregnskap med IntraFishs