Det var både sterkere enn ventet (1.036 millioner kroner, ifølge estimater fra TDN Direkt) og sterkere enn samme kvartal i fjor (806 millioner kroner).

– Første kvartal ble et meget godt kvartal for Salmar-konsernet. Vi leverer det høyeste operasjonelle driftsresultatet i selskapets historie, drevet av god underliggende drift, høye volumer og gode priser. Virksomheten i Midt-Norge utmerker seg særlig med solid drift i kvartalet, sier konsernsjef Gustav Witzøe i Salmar i en melding.

Omsetningen ble 3.626 millioner kroner, opp fra 2.963 millioner kroner i fjor. Den var ventet til 3.207 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

26,61 kroner per kilo

I kvartalet slaktet selskapet 40.000 tonn. I den norske virksomheten slaktet de 35.700 tonn, opp fra 35.500 tonn samme kvartal i fjor.

Driftsresultat per kilo ble 29,22 kroner i den norske virksomheten, mot 22,71 kroner kiloen samme kvartal i fjor.

På Island (Arnarlax) slaktet de 4.300 tonn, til et resultat per kilo på 4,92 kroner.

Gjentar guiding

Selskapet gjentar at de venter et totalt slaktevolum på 152.000 tonn i Norge i år og 12.000 tonn på Island (Arnarlax, hvor Salmar er dominerende eier).

Av det som skal slaktes i Norge, skal 103.000 tonn komme i Midt-Norge og 49.000 tonn i Nord-Norge.

Ser lyst på det

Salmar kommer med ganske positive utsagn om fremtiden.

«Salmar er godt posisjonert til å håndtere krevende markeder med sterk operasjonell og finansiell fleksibilitet», skriver de.

Det opplyses at investeringer går som planlagt, og at de i andre kvartal i Norge venter tilsvarende volumer og lavere kostnader.

På Island venter de derimot lavere volum og svakere marginer i andre kvartal.

Videre skriver selskapet at de venter en moderat økning i det globale utbudet av laks i 2020, og at koronaviruset har ført til betydelig usikkerhet i markedet.

Salmar ASA, tall i millioner kroner

1. kv 20 1. kv 19 Endring
Omsetning 3 625,6 2 963,4 22,3 %
Op. driftsresultat 1 065,0 806,2 32,1 %
Resultat før skatt 394,6 851,4 -53,7 %
Nettoresultat 303,7 712,3 -57,4 %
Driftsmargin 29,4 % 27,2 % 8,0 %