Gerhard Alsaker smiler om kapp med solen. Han er eneeier i lakseselskapet Alsaker Fjordbruk, som i koronaåret 2020 tjente 525 millioner kroner på driften. Resultatet for 2021 er ikke offentliggjort ennå og heller ikke hvordan det har gått for Alsaker i år. Alt tyder imidlertid på at pengene forsetter å strømme inn. Mens det koster 40–50 kroner kiloen å produsere en laks, selges den for rundt 130 kroner kiloen denne uken.

– Vi har ikke nådd toppen ennå, og jeg tror at vi skal passere i alle fall 150 kroner på den største fisken i løpet av mai, sier Alsaker.