– Vi har et betydelig potensial for å gjøre det bedre i konsernet enn vi gjorde i 2019, det er det ikke tvil om.