Tiltalen gjelder påståtte brudd på flere forskrifter i Matloven. Selskapet protesterer på botens størrelse og et