- Det skjer utrolig mye spennende når det gjelder elektrifisering i denne næringa. Vi er midt inne i en intern prosess kalt Sjømat 2030 som går ut på at vi skal bli mer bærekraftige og miljøvennlige