Det sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson i en pressemelding.

Han liker dårlig at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mandag besluttet å ikke omgjøre Miljødirektoratets vedtak om prøveboring nord for Trænarevet.

Er rystet

– Jeg er rett og slett rystet. En ting er i alle fall sikkert: Elvestuen og Venstres miljøtroverdighet har med dette blitt bort, og er lik null, sier Eriksson i en pressemelding.

Han viser til at miljøorganisasjonen Bellona, hadde levert en tungtveiende klage, i tillegg til at Natur og Ungdom, Norge kystfiskarlag, og Sjømatbedriftene har alle sendt inn klager til departementet på direktoratets tillatelse til prøveboring.

– Stor trussel

Sjømatbedriftene ser prøveboringen som en stor trussel mot fiskerinæringen, og viser til en ny studie fra Havforskningsinstituttet der det konkluderes med at et oljeutslipp i Lofoten, Vesterålen og Senja, vil endre økosystemer permanent.

– Brønnlokasjonen hvor prøveboringen skal finne sted ligger rett sør for et av verdens viktigste oppvekstområde for fisk. Med tanke på at den nye studien som er utført ansees for å være den mest faglige vi har å støtte oss til når det gjelder dette, blir jeg selvfølgelig svært bekymret for hvilke negative konsekvenser dette kan medføre, sier Eriksson.

Viktige gytefelt

Han understreker at Lofoten, Vesterålen og Senja er de viktigste gyte- og oppvekstområdene for en rekke fiskearter.

– Skreien yter her, og havstrømmene fører også egg og larver fra sild, hyse og sei, snabeluer, kysttorsk, steinbit, brosme, lange, øyepål, og vanlig uer gjennom området i løpet av noen få vårmåneder, påpeker Eriksson.

Han viser til at rundt 70 prosent av fiskeressursene som tas opp fra Barentshavet og Norskehavet har vært innom her i løpet av sine første levemåneder.

– Dette faktum ser ikke ut til å ha gått inn på miljøvernministeren i det hele tatt, sier han.

Tillatelsen for prøveboring gjelder fra 1. september 2019 til 29. februar 2020.

– Dette er utrolig trist, og kan i verste fall få fatale konsekvenser for norsk fiskerinæring, og gir min støtte til Bellonas aksjon for å få stoppet dette, avslutter Eriksson.

Siste nytt torsdag morgen er at Bellona foreløpig har innstilt aksjonen grunnet dårlig vær.