Regjeringen har meldt at de vil konsekvensvurdere områder for havbruk til havs. Salmar Aker Ocean er et av selskapene som har mål om å satse på havbruk til havs. Nå er de bekymret for at grunnrenteskatt på havbruk skal påvirke satsingen.

– En grunnrenteskatt på kystnært havbruk kan imidlertid svekke utviklingen av havbruk til havs, så lenge selskaper som i dag driver kystnær oppdrettsvirksomhet også finansierer utviklingen av havbruk til havs, kommenterer selskapet i sitt høringssvar.

Vil ha nøytral kontantstrøm

Salmar Aker Ocean mener havbruk til havs har gode forutsetninger for å bli en lønnsom virksomhet og at det derfor bør innføres en nøytral kontatstrømbasert grunnrenteskatt på havbruk til havs som ikke påvirker investeringsbeslutningene.