Onsdag fortalte IntraFish om algeangrepene som hadde rammet Northern Light Salmon spesielt hardt. Også flere andre selskaper var berørt av algeoppblomstringen. Både lørdag og søndag har rapportene fra oppdretterne i Troms vært at det har vært rolig.

– Det er ikke meldt om algerelatert dødelighet ved noen lokaliteter. Forholdene ser normale ut og det meldes at fisken går noe høyere i sjøen, opplyser Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Ingen spredning til nye lokaliteter

De påpeker at selv om situasjonen ser bedre ut i Astafjorden, må oppdretterne fortsatt være oppmerksomme på at flak av oppblomstringen vil kunne ha effekt på fisk dersom de treffer anleggene. Havforskningsinstituttet har ikke tilstrekkelige data til å kunne si noe om hvor sannsynlig det er med nye oppblomstringer.

I Nordland meldes det fortsatt om en viss dødelighet i midtre og indre deler av Ofotfjorden. Lengre ut i fjorden er det ikke meldt om dødelighet i løpet av søndagen. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter.

– Det er imidlertid god grunn for fortsatt høy beredskap da Havforskningsinstituttet melder om utgående strøm i hele fjordbredden det kommende døgnet. Vanntransport utover fjorden vil kunne transportere deler av oppblomstringen til de ytre delene av Ofotfjorden, skriver Fiskeridirektoratet.

Utfordrende kapasitet på håndtering av død fisk

De ber oppdrettere i Nordland, som ennå ikke er rammet, om å være klar over at kapasiteten på at dødfiskhåndteringen er utfordrende i området, og at man i risikoutsatte områder undersøker alternativer utover den beredskapen som allerede foreligger.

Lørdag ble det meldt om vedvarende dødelighet i Ofotfjorden, men ingen spredning til nye lokaliteter.

På lokalitetene som har vært rammet jobbes det med å ta opp og kverne død fisk. Det ble da meldt om tilstrekkelig evne til å håndtere situasjonen. De mest begrensende faktorene var lagringskapasitet og kvernhastighet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.