I en pressemelding skriver selskapet at de oppdaget makrellstørjen i forbindelse med arbeid på lokaliteten mandag.

– Det ble funnet hull i nota som ble reparert. Som følge av hendelsen ble nota besluttet utslaktet umiddelbart, heter det.

Det sto rundt 100.000 fisk i merden, med snittvekt på rundt 4,3 kilo.

Makrellstørja ble avlivet, og merden tømt for fisk i løpet av mandagen.

Laksen ble sendt til Innovamar på Frøya, hvor den slaktes ut tirsdag og onsdag.

– Gjenfangstgarn er satt ut, og Fiskeridirektoratet er varslet, skriver Salmar.

Makrellstørja som gikk inn i Salmars not ved et anlegg i Namsos. Foto: Salmar

306 kilo

Roger Bekken i Salmar opplyser til IntraFish at makrellstørja veide 306 kilo, og var 2,7 meter lang. Den skal selges av Åkervik i Namsos.

Han opplyser videre at de ikke har noen anslag om hvor mange laks som har rømt, men at de ikke har fanget noen i gjenfangstgarnene så langt i dag tirsdag.

Har skjedd før

De seneste årene har det vært flere hendelser hvor makrellstørje har ført til rømming av laks. Blant annet hadde Lerøy Midt en episode sommeren 2019.

Da hadde Lerøy Midt en 233 kilo tung makrellstørje svømmende på i en merd, på rundt syv meters dybde.