- Det er leit å melde om rømming i ettkant av algeproblemer og evakuering av fisk. Dette var det siste vi trengte nå, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen