Det skriver selskapet i en pressemelding mandag kveld.

Det var i september at det etter tips om rømt fisk ble avdekket hull i tre helt nye nøter ved lokalitet Alida i Volda kommune i Møre og Romsdal.

Fredag 9. desember og lørdag 10. desember gjennomførte Gadus Group en arbeidsoperasjon for å kartlegge omfanget av rømningshendelsen ved lokaliteten, ifølge meldingen.

Ifølge en melding fra Fiskeridirektoratet tirsdag er det om lag 87.000 oppdrettstorsk som har rømt fra lokaliteten.

Gadus Group skrev i pressemeldingen mandag kveld at resultatene etter tellingen utført av en ekstern brønnbåtleverandør viser et estimert avvik på mellom 57.945 til 87.259 fisk totalt i de aktuelle merdene, som representerer 4.6 til til 7.0 prosent av det totale antall fisk satt ut i anlegget.

Registrering av torsk ved opptak i brønnbåt medfører erfaringsmessig en underregistrering på opptil 9 prosent, ifølge meldingen til Gadus Group.

Opprettet tilsynssak

Fiskeridirektoratet har opprettet tilsynssak og vil følge opp saken videre. Direktoratet var blant annet på inspeksjon hos selskapet i etterkant av hendelsen og til stede under tellingen forrige uke.

Fisken som rømte har en snittvekt på om lag 600 gram. Selskapet har per 7. desember gjenfanget 408 torsk, og Fiskeridirektoratet har fått flere tips fra fritidsfiskere som også har fanget oppdrettstorsk i fjorden, ifølge Fiskeridirektoratet.

– Dette er en uønsket hendelse og vi har nå gjennomført en granskning av hendelsen sammen med eksterne aktører for å avdekke hva som har skjedd. Og har nå gjort nødvendige tiltak for å sikre at dette ikke skal skje igjen. Vi er alle selvsagt utrolig lei oss for det som har skjedd og tar det fulle ansvar for alt som skjer på våre anlegg. Vi har ingen interesse av å miste fisken vår og jobber hver dag for å holde fisken trygg og forebygge slike hendelser, uttaler samfunns- og myndighetskontakt, Falk Øveraas, i Gadus Group i meldingen.

Ifølge en tidligere melding fra Fiskeridirektoratet, var størrelsen på fisken i de aktuelle merdene på cirka 5–600 gram.

Gadus Group

  • Gadus Group er en sjømatprodusent med aktivitet i hele syklusen fra klekkeri til ferdig foredlede torskeprodukter i Norge.
  • Selskapet ble etablert i 2020 med hovedkontor i Ålesund og består i dag av over 80 ansatte.
  • Gadus Group har aktivitet i 7 kommuner langs Norskekysten fra Kinn i sør til Indre Fosen i nord.
  • Selskapet en plan om årlig produksjon av 30 000 tonn foredlede torskeprodukter innen 2025, med videre vekst frem mot 2050.

– Feil på nøtene

Selskapet skriver videre at basert på inspeksjonene av nøtene i sjø og på land fremgår det at dette er en isolert hendelse hvor lissingene mellom notstykkene i denne leveransen av nøter ikke har vært designet og konstruert korrekt.

– Dette gjelder den spesifikke leveransen av nøter som nå er blitt byttet ut. Som en direkte følge av dette har Gadus gjort endringer i innkjøpsrutinene, og prekvalifiseringen for leverandørene sine. Nøtene som har vært installert på lokaliteten har vært nye nøter av høyeste kvalitet fra en stor anerkjent leverandør, står det i meldingen.

Etter at hullene i merdene ble oppdaget i september skriver selskapet at de i tråd med selskapets beredskapsplan fikk dykkere til å umiddelbart tette hullene og det ble i etterkant gjennomført daglige dykkerinspeksjoner på hele anlegget inntil nøtene ble byttet ut.

– Det ble også satt gjenfangstgarn ved anlegget. De tre nøtene som det er blitt hull i stammer fra samme leveranse og batch fra en av Gadus sine notleverandører. Hullene i nøtene stammer fra samme type feil, og det er kun i nøter fra denne leveransen dette er funnet. Det var i forbindelse med avdekking av hullene ingen arbeidsoperasjoner i forkant av hendelsen som kan ha vært medvirkende. Nøtene ble i ettertid sendt til en servicestasjon for inspeksjon, hvor representanter fra fiskeridirektoratet også deltok.

Intrafish har vært i kontakt med Gadus Group, som ikke ønsker å oppgi hvem den aktuelle notleverandøren er, men sier de er i dialog med notselskapet om hendelsen.

Hold deg oppdatert!
Skreddersy varslene dine og følg med på hva som skjer i næringa.

Gjenfangst av torsk

For å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til miljøkonsekvenser av torskerømming samarbeider Fiskeridirektoratet med Havforskningsinstituttet om datainnsamling etter hendelsen. De har startet et prøvefiske i området og hentet inn prøver fra anlegget, ifølge meldingen fra Fiskeridirektoratet.

– Fra gjenfangst av torsk ved anlegget observeres det at magene på fisken stort sett er tomme og der det observeres innhold består dette av grus, blad og skjell, ifølge selskapet. Det viser til at dette også er dokumentert fra lokale fiskere som har fanget fisken i sitt bruk i nærområdet, skriver Gadus Group.

_______________________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned - registrer deg her!