Ifølge selskapet oppstod det flenger i nota etter et arbeidsuhell under en arbeidsoperasjon.

Det er ikke kartlagt hvor mye laks som har rømt. Fisken i anlegget har en snittvekt på cirka 4,5 kg.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre tilsyn iløpet av helgen og ønsker tips fra publikum for å få et bilde av omfang og spredning.