Rømmingen skal ha skjedd fra lokaliteten Oterneset i Vågsfjorden utenfor Harstad i Troms. Fiskeridirektoratet gjennomførte tilsyn på lokaliteten etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene.

Snittvekt på rundt 4 kilo

Fiskeridirektoratet opplyser på deres nettsider at rømningsomfanget enda ikke er klarlagt. Selskapet har ute gjenfangstgarn og har fanget fire fisk så langt.

Fisken i den gjeldende merden har en snittvekt på rundt 4 kilo.

ILA-mistanke ved lokaliteten

Samme dag som Salmar rapporterte rømmingen til Fiskeridirektoratet, meldte de også ILA-mistanke ved lokaliteten til Mattilsynet. Mistanken om sykdommen ved lokaliteten bygger på positive analyseresultater.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet i meldingen.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Om mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

På grunn av nærhet, vil i tillegg lokaliteten Mollvika bli underlagt samme restriksjoner.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

For å få et bilde av rømningsomfanget ønsker direktoratet tips fra publikum om rømt oppdrettslaks i området.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.