Mowi har mottatt pålegg om miljøovervåkning i av tre vassdrag i Vindafjorden fra direktoratet etter en rømning fra lokaliteten Ringja i september.

Det melder direktoratet på deres hjemmesider.

Elvene det gjelder er Vikedalselva, Rødneelva og Åmselva. Det har så langt blitt fanget 80 oppdrettslaks i elvene de siste ukene. Størrelsen på fisken er mellom 1 og 3 kilo.

Flere vassdrag med oppdrettslaks.

Det har også blitt mottatt meldinger om observasjon og fangst av oppdrettslaks i sjø og elver i andre deler av Ryfylke. Hovedvekten til disse fiskene er rundt 1 kilo.

«Vi kan ikke knytte forekomstene til noen rapportert hendelse i regionen», heter det i meldingen.

Direktoratet har bedt alle selskapene i fylket om å undersøke anleggene sine, men har så langt ikke mottatt meldinger om rømming.

Har bestilt overvåkning

På grunn av meldingene om rømt oppdrettslaks har direktoratet hyret inn Norce for å utføre overvåkning og uttak av rømt fisk i vassdrag i regionen. Arbeidet vil begynne så snart forholdene tillater for det, ifølge meldingen.

Fiskeridirektoratet avslutter meldingen med et ønske om at publikum tipser om rømt oppdrettsfisk i området.