Det opplyses i en melding mandag morgen.

Meldingen kommer få dager etter det ble kjent at NTS skal selge sitt heleide datterselskap Salmonor til sitt deleide datterselskap Norway Royal Salmon.

Aksjonærene i NTS planlegger å by 105 kroner aksjen i NTS, noe som priser hele selskapet til 13,2 milliarder kroner. Det tilsvarer en kurs 13 prosent over sluttkurs fredag, og 18 og 17 prosent premie på 30 dagers og 90 dagers volumvektet gjennomsnitt.

- Rasjonalet for tilbudet er å søke å beskytte og videreutvikle aksjeverdier i NTS ved å videreføre sondering av alternativer for Selskapets aksjonærer, herunder å selge aksjene. Aksjonærene ønsker videre å forbedre eierstyringen og selskapsledelsen i selskapet, heter det.

NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor i Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Salmonor), servicebåter og brønnbåter (gjennom 72%-eide Frøy). NTS er hovedeier i Norway Royal Salmon (NRS), som igjen er hovedeier i islandske Arctic Fish
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS med 37 prosent av aksjene
  • Salmar har sikret seg forhåndsaksept på over 50 prosent av aksjene i et bud som priser NTS til rundt 15,1 milliarder kroner

Aksjonærene som legger budet er;

Terboli Invest AS (tidligere Vite Invest AS før navneskifte, selskapet til familien Bondø), Nils Williksen AS, Haspro AS, Rodo Invest AS (Roald Dolmen), Vikna Invest AS, Andvari AS, Bergpro AS, Dolmen Invest AS, E.R. Dolmen Invest AS, Guntvedt Holding AS, Hans Martin Storø, Leif-Oskar Olsvik, Linn-Karin Olsvik, Torbjørn Olsvik, H.G. Dolmen Invest AS og Emilsen Fisk AS. Terboli Invest AS er nærstående av styremedlem i NTS, Vibecke Bondø, Nils Williksen AS er nærstående av styremedlem i NTS, Nils Martin Williksen og Rodo Invest AS er nærstående av styremedlem i NTS, Roald Dolmen.

Dette er i stor grad familier som har kommet inn på eiersiden i NTS gjennom fusjoner og salg av sine familieselskapet til NTS eller datterselskaper av det.

Carnegie er finansielle rådgivere i tilbudet, mens advokatfirmaet Thommessen er juridiske rådgivere. Det er ikke forbehold om finansering.

Krever stans av Salmonor-deal?

I børsmeldingen lister aksjonærgrupperingen opp fem punkter betingelser for at de skal gjennomføre budet. Blant dem er;

Det skal ikke etter 14. januar 2022 ha funnet sted noe vedtak i Selskapet eller noen av dets datterselskaper om fusjon/fisjon, økning av aksjekapitalen, antall utstedte aksjer og/eller aksjenes pålydende, erverv av egne aksjer eller salg av vesentlige eiendeler

Dette kravet vil trolig gjøre det vanskelig for NTS å selge oppdrettsselskapet Salmonor til sitt deleide datterselskap Norway Royal Salmon (NRS), noe det meldte om forrige uke.

Rørvik mot Frøya

Analytiker Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets mener at budet er veldig interessant.

- De lokale på Rørvik går sammen. Det ser ut som at de akkurat har kommet seg over 50 prosent - denne grupperingen har etter mine beregninger 50,13 prosent av aksjene, sier Bakken til IntraFish.

Han sier at alt avhenger om hvorvidt Helge Gåsø på Frøya ønsker å være med videre. Han er største aksjonær med 37 prosent av aksjene.

- Spørsmålet er om Gåsø vil være fornøyd med en exit på 105 kroner aksjen, eller om han vil være med videre, sier Bakken.

Han mener at det er tre utfallsrom

  • De legger inne et bud, får noen aksjer og selskapet fortsetter som i dag
  • Gåsø selger - de lykkes med å komme over 90 prosent og ta selskapet av børs
  • Grupperingen og Helge Gåsø kommer til enighet, og tar selskapet av børs

Bakken tror ikke at grupperingen fra Rørvik ønsker å stanse fusjonen mellom Salmonor og Norway Royal Salmon (NRS).

IntraFish har så langt ikke fått tak i Gåsø.

Aksjonærer i grupperingen som legger bud på selskapet ønsker ikke å uttale seg utover det som står i børsmeldingen, opplyser Roald Dolmen i en tekstmelding til IntraFish.

NTS-kursen handles i skrivende stund (kl 09:24) til 105,5 kroner, altså marginalt over budkursen.