– Vi er fornøyde, vi gjør så godt vi kan hele tiden. Jeg vil si det slik at det er på grunn av rasjonell drift og utnyttelse av fartøyene at vi har