Flere og flere søknader om oppdrett av torsk havner nå på norske kommuners bord for behandling.

– Problemet er ikke fiskeoppdrett i seg selv, men at det skjer i åpne anlegg. Hadde man utviklet oppdrett i lukkede systemer som fjernet alle problemene, hadde vi ikke hatt så mange motargumenter mot oppdrett, sier Oddekalv til Fiskeribladet.

Han har skrevet brev til fiskeriminister Bjørnar Skjæran om sine bekymringer.