Russland har innført ny lov som skal gjøre landet mindre avhengig av å importere fiskefôr

Myndighetene i Russland vil subsidiere 20 prosent av kostnadene ved å bygge eller oppgradere fabrikker som produserer fôr til oppdrettslaks.

Den russiske statsministeren Mikhail Misjustin har signert et dekret om det nye støttetiltaket som trer i kraft i 2023.
Den russiske statsministeren Mikhail Misjustin har signert et dekret om det nye støttetiltaket som trer i kraft i 2023.Photo: Dmitrij Astakhov/Government Pool Photo via AP
Publisert 21. September 2022, kl. 10.15Oppdatert 21. September 2022, kl. 10.21