Tirsdag kom Menon, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, med en fersk rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen. Den har også evaluert ordningen med utviklingstillatelser.

Samlet kom det inn 104 søknader til ordningen før den ble lukket i slutten av november 2017.

Saksbehandlingen av utviklingstillatelsene har vist seg å være ressurskrevende for både forvaltningen og for søkerne, skriver Menon.