Tirsdag kom Menon, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, med en fersk rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling