Tirsdag kom Menon, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, med en fersk rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen. Den har også evaluert ordningen med utviklingstillatelser.

Samlet kom det inn 104 søknader til ordningen før den ble lukket i slutten av november 2017.

Saksbehandlingen av utviklingstillatelsene har vist seg å være ressurskrevende for både forvaltningen og for søkerne, skriver Menon.

«Det stilles strenge krav til dokumentasjon og vilkår som må være oppfylt og dette er blitt tydelig formidlet til næringen gjennom en lang rekke presentasjoner og intervjuer i media.