(Korrigert klokken 15:02 - Akva Group har ikke kjøpt Mørenot i 2018 som vi skrev i første versjon av