Tirsdag kunngjør Nærings- og fiskeridepartementet hvor mye hver havbrukskommune vil få utbetalt fra fondet i år, med anslag for neste år. IntraFish offentliggjør i dag lista i sin helhet nederst i denne artikkelen.

– Kommunesektoren vil få mer utbetalt i perioden 2020–2021 enn for perioden 2018–2019. Jeg vil derfor påpeke at kommunene kommer svært godt ut, sier statsråden til IntraFish.

I løpet av oktober vil 2,25 milliarder kroner bli fordelt på Norges 140 havbrukskommuner, basert på hvor mye lakseoppdrett der er i hver enkelt kommune. Til neste år er summen 1 milliard kroner.

Sammenliknet med 2018–2019 vil noen enkeltkommuner i 2020–2021 få mer, andre mindre. Det skyldes hvor mange lokaliteter som var i bruk per 1. september det året og hvor mye fisk som kan stå i dem. Ytterpunktene er Narvik og Nærøysund som taper mest, og Hammerfest som tjener mest.

Oppdrett i Troms og Finnmark: Brønnbåten «Ro Fortune» ved anlegget Lerøy Årøya i Lyngenfjorden. Foto: Lars Åke Andersen

Som å klage på lottogevinsten

I løpet av sommeren og høsten har mange kystordførere klaget over at de vil få mindre utbetalinger enn tidligere.

– Flere misfornøyde ordførere har fått breie seg over flere sider, for eksempel i Fiskeribladet. Det er litt historieløst, sier Ingebrigtsen.

– Men hele modellen for utbetalinger fra fondet er jo under endring slik at fra 2022 vil alle kommunene få mindre. Det kan ikke overraske deg at ordførerne da blir forbannet?

– Det er vanskelig å sammenligne tida før og etter fondet. Før 2018 fikk havbrukskommunene lite eller nesten ingen ting. 2018 var jo et unntaksår med enormt store utbetalinger. Det er jo denne regjeringen som har opprettet Havbruksfondet. Når enkelte ordførere nå klager, er det som å klage på størrelsen på lottogevinsten. Etter 2022 vil havbrukskommunene bli sikret mer stabile inntekter og ikke så svingende som hittil, sier han.

Søylediagrammet nedenfor viser kommunale inntekter fra oppdrettsnæringa fra 2009, med antatte inntekter til 2030:

Fra 2022 viser søylene anslåtte inntekter fra produksjonsavgiften. I tillegg kommer 40 prosent av salgs- og auksjonsinntekter. Kilde: Fiskeridirektoratet

Kroner, prosent og omfordeling

Statsråden mener at det er bedre å få større utbetalinger i faktiske kroner enn i prosent.

– Norge er basert på omfordeling. Vi kombinerer det at det skal lønne seg å gjøre en innsats, med hensynet til storsamfunnet. Jeg må gjenta at kommunene før 2018 fikk lite eller ingen ting, og nå kan vi plutselig høre høylytt jammer fra enkelte lottomillionærer. Noen opposisjonspolitikere snakker om «ran» og at kysten taper millioner og milliarder. Det stemmer jo ganske enkelt ikke. Husk at Norge er et samfunn. Mange kommuner har hverken havbruk eller inntekter fra vannkraft. Denne regjeringen ivaretar også dem, sier fiskeriministeren.

Forsonende fra NFKK

Kritikken fra Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) er forsonende.

– Vi har grunn til å være fornøyde med utbetalingene i 2020 og til neste år. De er tilnærmet det samme som i 2018–2019. Men det bør ikke overraske at ordførere gjerne ville hatt mer, på samme måte som en del av partiene på Stortinget også ønsket det under behandlingen av siste reviderte nasjonalbudsjett nå i juni. De ville at Havbruksfondet også framover skulle hatt samme fordelingsnøkkel som i 2018-2019, sier Ole L. Haugen til IntraFish.

NFKK-leder og Hitra-ordfører Ole L. Haugen. Foto: Anders H. Furuset

Arbeiderparti-politikeren leder NFKK, samtidig som han er ordfører i laksekommunen Hitra i Trøndelag.

– Fiskeriministeren mener at kritikken mot regjeringens håndtering av fordelingsnøkkelen til Havbruksfondet har vært urimelig, særlig når enkelte politikere omtaler omleggingen som et «ran». Er du enig med statsråden?

– Det er feil å kalle det et «ran». Men det var Fremskrittspartiet i opposisjon som var med å berge ordningen som ble vedtatt. Det opprinnelige forslaget fra regjeringen var jo mye dårligere enn det endelige vedtaket. Jeg vil tro at fiskeriministeren sikkert var enig i forliket slik det ble til slutt?

Passelig misfornøyde

– Men utbetalingene fra Havbruksfondet vil jo gå betydelig ned fra 2022. Det må kanskje falle deg tungt for brystet?

– NFKK har helt siden 2008 jobbet for at havbrukskommunene skulle få betalt for at oppdrettsselskapene bruker havarealene våre. At Havbruksfondet endelig kom på plass, skyldtes et historisk forlik i Stortinget. Der har vært motstand i alle partier, og mer motstand i noen partier enn i andre. Men nå føler jeg at vi endelig har fått på plass en forståelse for at lokalsamfunnene skal få mer igjen for bruk av havarealene våre.

– Men fra 2022 vil jo utbetalingene fra fondet til havbrukskommunene gå betydelig ned. Og hva sier du til det?

– Den nye fordelingsnøkkelen er et typisk forlik mellom partiene på Stortinget. Skal man lande en avtale, må alle være passelig misfornøyde. Hvis ikke, blir der ikke noe forlik, sier Haugen.

Visningsanlegg på Smøla – som er en kommune og ei øy på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Foto: Nekton Havbruk

Forklaring til tabeller

Nedenfor trykker IntraFish to lange tabeller over hvor mye de enkelte fjord- og kystkommuner får utbetalt fra Havbruksfondet. Den nederste tabellen sorterer kommunene etter fylke. Den øverste tabellen rangerer kommunene etter hvor mye hver av dem får.

Den øverste tabellen er utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet. Den presenterer fasit for årene 2018–2019 og 2020 for Havbruksfondet og gir utbetalings-ANSLAG for 2021. Anslaget for 2021 må ikke betraktes som endelig. Det skyldes at lokalitetsstrukturen endrer seg noe fra år til år, med 1. september som skjæringsdato.

For 2018–2019 er utbetalingene sortert etter kommunestrukturen per 1. januar 2020.

Inntil årsskiftet hadde Norge 160 havbrukskommuner. Etter nyttår hadde kommunesammenslåinger redusert antallet til 140. For eksempel er utbetalinger til Snillfjord som nå er stykket opp i tre andre kommuner, fordelt jevnt mellom Heim, Hitra og Orkland. Utbetalinger til Tysfjord er fordelt jevnt mellom Hamarøy og Narvik.

To tekniske opplysninger: Forutsetninger for anslagene er:

1) Anslag for 2021 forutsetter lik lokalitetsstruktur som i 2020.

2) Det er forutsatt at andelen som skal fordeles, basert på nye lokaliteter i siste toårsperiode, istedenfor fordeler seg jevnt basert på alle lokaliteter.

Differansen mellom 2018–19 og 2020–2021 er 1,2 prosent eller drøyt 33 millioner kroner.

Utbetalinger 2020 med anslag for 2021. Og forskjell fra 2018–19

Kommune Utbetaling 2018–2019 Utbetaling 2020 Anslag 2021 – ordinær pott Anslag 2021 – pott for nye lokaliteter Anslått sum 2020+2021 Differanse 2020/21 vs. 2018/19
FRØYA 116 331 321 86 422 485 20 576 782 17 833 211 124 832 478 8 501 157
NÆRØYSUND 120 790 365 75 346 257 17 939 585 15 547 640 108 833 483 -11 956 882
SENJA 91 902 096 67 664 955 16 110 704 13 962 610 97 738 268 5 836 172
HAMMERFEST 64 595 733 59 799 096 14 237 880 12 339 496 86 376 472 21 780 740
HITRA 80 286 323 57 605 496 13 715 594 11 886 848 83 207 939 2 921 616
STAVANGER 61 397 638 41 969 475 9 992 732 8 660 368 60 622 574 -775 063
ALTA 53 607 000 38 874 169 9 255 754 8 021 654 56 151 577 2 544 577
KINN 53 839 796 38 654 296 9 203 404 7 976 283 55 833 983 1 994 187
SMØLA 53 102 532 34 940 385 8 319 139 7 209 921 50 469 445 -2 633 087
ØYGARDEN 44 397 641 32 416 976 7 718 328 6 689 217 46 824 521 2 426 880
ÅFJORD 56 046 134 32 367 077 7 706 447 6 678 921 46 752 445 -9 293 689
HARSTAD 47 500 271 32 214 762 7 670 181 6 647 490 46 532 433 -967 837
AUSTEVOLL 42 061 767 32 080 901 7 638 310 6 619 869 46 339 080 4 277 312
KVINNHERAD 46 956 821 31 152 423 7 417 244 6 428 278 44 997 945 -1 958 876
KARLSØY 38 717 818 29 375 214 6 994 099 6 061 552 42 430 865 3 713 047
FLATANGER 42 547 432 29 175 848 6 946 630 6 020 413 42 142 892 -404 540
SKJERVØY 41 583 843 29 033 444 6 912 725 5 991 028 41 937 196 353 353
TROMSØ 33 120 723 28 905 279 6 882 209 5 964 581 41 752 070 8 631 347
GULEN 43 986 692 28 794 204 6 855 763 5 941 661 41 591 628 -2 395 064
HEIM 44 531 536 27 672 056 6 588 585 5 710 107 39 970 747 -4 560 789
STEIGEN 39 037 247 26 931 552 6 412 274 5 557 304 38 901 131 -136 116
ALVER 39 024 131 26 703 705 6 358 025 5 510 288 38 572 018 -452 113
BØMLO 40 081 373 26 521 427 6 314 625 5 472 675 38 308 728 -1 772 645
HADSEL 36 083 321 24 785 458 5 901 300 5 114 460 35 801 217 -282 103
LURØY 31 418 171 24 541 434 5 843 199 5 064 105 35 448 738 4 030 566
GILDESKÅL 32 910 878 24 049 284 5 726 020 4 962 551 34 737 854 1 826 976
RØDØY 37 591 212 23 841 943 5 676 653 4 919 766 34 438 361 -3 152 851
NAMSOS 25 888 007 23 399 919 5 571 409 4 828 555 33 799 883 7 911 875
BJØRNAFJORDEN 32 028 027 22 608 149 5 382 893 4 665 174 32 656 216 628 189
IBESTAD 30 238 224 22 158 151 5 275 750 4 572 317 32 006 218 1 767 994
HAMARØY 16 110 251 22 044 227 5 248 626 4 548 809 31 841 662 15 731 411
MÅSØY 21 613 564 20 451 575 4 869 423 4 220 166 29 541 163 7 927 599
SOLUND 30 525 950 20 369 550 4 849 893 4 203 240 29 422 683 -1 103 268
LOPPA 24 371 485 20 129 740 4 792 795 4 153 756 29 076 291 4 704 807
BINDAL 22 492 987 19 264 490 4 586 783 3 975 212 27 826 486 5 333 499
TYSNES 26 004 110 19 070 820 4 540 671 3 935 249 27 546 740 1 542 630
ØKSNES 23 966 715 17 564 521 4 182 029 3 624 425 25 370 975 1 404 260
NORDKAPP 20 539 316 17 393 294 4 141 260 3 589 092 25 123 647 4 584 331
BREMANGER 24 127 642 17 327 788 4 125 664 3 575 575 25 029 027 901 385
HERØY I NORDLAND 30 461 322 17 115 548 4 075 131 3 531 780 24 722 458 -5 738 864
LEKA 24 826 032 16 439 183 3 914 091 3 392 212 23 745 487 -1 080 545
DØNNA 23 809 952 16 427 791 3 911 379 3 389 862 23 729 032 -80 920
ASKVOLL 20 695 635 15 994 881 3 808 305 3 300 531 23 103 717 2 408 082
KVÆNANGEN 21 212 330 15 658 806 3 728 287 3 231 182 22 618 276 1 405 946
FLEKKEFJORD 26 809 992 15 106 277 3 596 733 3 117 168 21 820 177 -4 989 815
HYLLESTAD 21 904 226 15 106 277 3 596 733 3 117 168 21 820 177 -84 048
SORTLAND 20 380 842 14 089 736 3 354 699 2 907 406 20 351 841 -29 001
SØRFOLD 18 752 295 13 739 193 3 271 236 2 835 072 19 845 501 1 093 206
TJELDSUND 20 800 658 13 237 929 3 151 888 2 731 636 19 121 453 -1 679 205
TYSVÆR 16 129 598 13 158 182 3 132 901 2 715 180 19 006 263 2 876 665
BRØNNØY 21 953 420 12 700 209 3 023 859 2 620 678 18 344 746 -3 608 674
BODØ 14 568 738 12 685 399 3 020 333 2 617 622 18 323 354 3 754 616
DYRØY 17 239 085 12 642 678 3 010 161 2 608 806 18 261 645 1 022 561
KVAM 18 416 595 12 548 691 2 987 783 2 589 412 18 125 886 -290 709
MELØY 20 319 098 12 098 692 2 880 641 2 496 556 17 475 889 -2 843 209
HØYANGER 16 357 424 11 996 161 2 856 229 2 475 398 17 327 788 970 364
MOLDE 15 295 443 11 662 934 2 776 889 2 406 637 16 846 460 1 551 018
LEBESBY 18 674 915 11 406 606 2 715 859 2 353 744 16 476 209 -2 198 706
VÅGAN 17 283 337 11 338 594 2 699 665 2 339 710 16 377 968 -905 369
KVÆFJORD 15 215 666 11 158 822 2 656 862 2 302 614 16 118 298 902 632
LØDINGEN 15 057 523 11 039 202 2 628 381 2 277 931 15 945 514 887 991
ORKLAND 16 891 745 10 948 063 2 606 682 2 259 124 15 813 869 -1 077 876
ALSTAHAUG 10 373 999 10 761 001 2 562 143 2 220 524 15 543 668 5 169 669
AURE 16 025 589 10 663 254 2 538 870 2 200 354 15 402 478 -623 110
SVEIO 14 540 051 10 663 254 2 538 870 2 200 354 15 402 478 862 427
OSEN 19 539 276 10 663 254 2 538 870 2 200 354 15 402 478 -4 136 797
KRISTIANSUND 18 934 498 10 218 952 2 433 084 2 108 673 14 760 708 -4 173 790
OSTERØY 13 934 102 10 218 952 2 433 084 2 108 673 14 760 708 826 607
SØR-VARANGER 13 934 102 10 218 952 2 433 084 2 108 673 14 760 708 826 607
ØRLAND 13 240 581 10 183 408 2 424 621 2 101 338 14 709 367 1 468 785
BØ I NORDLAND 19 790 832 10 052 623 2 393 482 2 074 351 14 520 456 -5 270 376
VINDAFJORD 14 026 116 9 811 675 2 336 113 2 024 631 14 172 419 146 303
FITJAR 13 343 952 9 786 042 2 330 010 2 019 342 14 135 394 791 442
ULLENSVANG 13 335 402 9 774 650 2 327 298 2 016 991 14 118 938 783 536
AUKRA 7 440 620 9 558 195 2 275 761 1 972 326 13 806 281 6 365 661
ÅLESUND 14 983 596 8 841 615 2 105 146 1 824 460 12 771 221 -2 212 374
GRATANGEN 16 916 219 8 737 944 2 080 463 1 803 068 12 621 475 -4 294 743
AVERØY 11 106 005 7 960 415 1 895 337 1 642 625 11 498 378 392 373
SULDAL 13 413 721 7 610 100 1 811 929 1 570 338 10 992 367 -2 421 354
HJELMELAND 10 791 700 7 484 784 1 782 091 1 544 479 10 811 355 19 655
VOLDA 9 693 288 7 108 836 1 692 580 1 466 903 10 268 319 575 031
VEVELSTAD 13 496 522 7 108 836 1 692 580 1 466 903 10 268 319 -3 228 203
STAD 13 231 682 7 108 836 1 692 580 1 466 903 10 268 319 -2 963 363
ØRSTA 9 320 469 6 835 419 1 627 481 1 410 483 9 873 383 552 914
BOKN 11 631 129 6 767 065 1 611 206 1 396 379 9 774 650 -1 856 479
FJALER 9 087 458 6 664 534 1 586 794 1 375 221 9 626 549 539 091
VESTVÅGØY 9 925 756 6 391 117 1 521 695 1 318 802 9 231 614 -694 142
MASFJORDEN 14 941 906 6 277 193 1 494 570 1 295 294 9 067 057 -5 874 849
VANYLVEN 8 481 627 6 220 232 1 481 008 1 283 540 8 984 779 503 152
VESTNES 9 967 505 6 220 232 1 481 008 1 283 540 8 984 779 -982 726
NARVIK 25 004 612 6 220 232 1 481 008 1 283 540 8 984 779 -16 019 833
VEGA 9 741 438 6 117 700 1 456 595 1 262 383 8 836 678 -904 760
NORDREISA 8 193 572 6 094 916 1 451 170 1 257 681 8 803 767 610 195
UNJÁRGA – NESSEBY 8 201 026 6 015 169 1 432 183 1 241 225 8 688 577 487 552
STRANDA 7 876 269 5 775 929 1 375 221 1 191 858 8 343 009 466 740
HASVIK 7 804 008 5 716 119 1 360 981 1 179 517 8 256 617 452 608
SALANGEN 7 456 376 5 468 335 1 301 985 1 128 387 7 898 707 442 331
HAUGESUND 7 409 773 5 434 158 1 293 847 1 121 334 7 849 340 439 567
LOABÁK – LAVANGEN 6 990 352 5 126 564 1 220 611 1 057 863 7 405 038 414 686
FAUSKE 5 343 736 4 896 439 1 165 819 1 010 376 7 072 634 1 728 898
KARMØY 6 664 136 4 887 325 1 163 649 1 008 496 7 059 469 395 334
ETNE 7 603 950 4 873 084 1 160 258 1 005 557 7 038 900 -565 050
SANDNES 10 225 115 4 790 490 1 140 593 988 514 6 919 596 -3 305 519
KVITSØY 6 434 714 4 716 439 1 122 962 973 234 6 812 635 377 920
TINGVOLL 6 361 220 4 665 174 1 110 756 962 655 6 738 584 377 364
SØMNA 6 610 807 4 627 579 1 101 804 954 897 6 684 281 73 474
SALTDAL 7 814 667 4 531 883 1 079 020 935 150 6 546 053 -1 268 614
STRAND 6 723 022 4 272 137 1 017 175 881 552 6 170 865 -552 157
GJEMNES 5 451 811 3 998 720 952 076 825 133 5 775 929 324 119
HUSTADVIKA 5 452 475 3 998 720 952 076 825 133 5 775 929 323 455
AUSTRHEIM 5 452 475 3 998 720 952 076 825 133 5 775 929 323 455
RAUMA 4 846 202 3 554 418 846 290 733 451 5 134 159 287 958
NESNA 4 846 202 3 554 418 846 290 733 451 5 134 159 287 958
RANA 7 458 620 3 554 418 846 290 733 451 5 134 159 -2 324 461
ASKØY 4 846 644 3 554 418 846 290 733 451 5 134 159 287 515
BÅTSFJORD 6 774 260 3 360 748 800 178 693 488 4 854 414 -1 919 846
GISKE 6 495 132 3 154 546 751 082 650 938 4 556 566 -1 938 565
FJORD 8 158 114 3 110 116 740 504 641 770 4 492 389 -3 665 725
LYNGEN 4 194 211 3 075 939 732 366 634 718 4 443 023 248 811
STORD 3 634 983 2 665 814 634 718 550 089 3 850 620 215 636
HERØY I MØRE OG ROMSDAL 4 728 341 2 341 473 557 494 483 161 3 382 127 -1 346 214
TRÆNA 2 796 141 2 050 626 488 244 423 145 2 962 015 165 874
SØRREISA 2 796 574 2 050 626 488 244 423 145 2 962 015 165 441
GÁIVUOTNA – KÅFJORD – KAIVUONO 2 796 141 2 050 626 488 244 423 145 2 962 015 165 874
ANDØY 1 813 665 431 825 374 248 2 619 738 2 619 738
LEIRFJORD 2 433 694 1 777 209 423 145 366 726 2 567 080 133 385
VEFSN 2 423 322 1 777 209 423 145 366 726 2 567 080 143 758
EVENES 2 423 322 1 777 209 423 145 366 726 2 567 080 143 758
FLAKSTAD 2 422 572 1 777 209 423 145 366 726 2 567 080 144 508
SAMNANGER 2 423 322 1 777 209 423 145 366 726 2 567 080 143 758
FEDJE 2 423 322 1 777 209 423 145 366 726 2 567 080 143 758
GLOPPEN 3 029 374 1 777 209 423 145 366 726 2 567 080 -462 294
ULSTEIN 1 817 492 1 332 907 317 359 275 044 1 925 310 107 818
FARSUND 1 817 492 1 332 907 317 359 275 044 1 925 310 107 818
LYNGDAL 1 817 492 1 332 907 317 359 275 044 1 925 310 107 818
VAKSDAL 1 817 492 1 332 907 317 359 275 044 1 925 310 107 818
SANDE 118 303 1 212 945 288 796 250 290 1 752 032 1 633 729
LILLESAND 1 161 175 851 579 202 757 175 723 1 230 059 68 884
GJESDAL 706 802 518 353 123 417 106 962 748 732 41 929
SURNADAL 605 831 444 302 105 786 91 681 641 770 35 939
Sum 2 810 487 785 1 968 750 000 468 750 000 406 250 000 2 843 750 000 33 262 215
*For 2018–2019 er utbetalingene sortert etter kommunestrukturen per 1.1.2020.
Fylkeskommuner Utbetaling 2018–2019 Utbetaling 2020 Anslag 2021 Anslått sum 2020+2021 Differanse 2018–19 vs. 2020/21 *
Rogaland 23 562 458 15 917 169 7 074 297 22 991 466 -570 991 *
Møre og Romsdal 35 164 902 21 974 246 9 766 331 31 740 577 -3 424 325 *
Nordland 77 764 697 54 720 949 24 320 422 79 041 371 1 276 674 *
Agder 4 210 940 2 660 524 1 182 455 3 842 979 -367 961 *
Vestland 90 594 373 61 942 326 27 529 923 89 472 248 -1 122 125 *
Trøndelag 78 620 699 54 317 578 24 141 146 78 458 724 -161 975 *
Troms og Finnmark 92 742 734 69 717 208 30 985 426 100 702 634 7 959 900 *
Sum 402 660 804 281 250 000 125 000 000 406 250 000 3 589 196 *

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

Utbetalinger fra Havbruksfondet 2020, der kommunene er sortert etter fylker
KOMNR KOMMUNE ORDINÆR UTBETALING FYLKE
1103 STAVANGER 41 969 474,54 Rogaland
1106 HAUGESUND 5 434 158,35 Rogaland
1108 SANDNES 4 790 489,70 Rogaland
1122 GJESDAL 518 352,63 Rogaland
1130 STRAND 4 272 137,07 Rogaland
1133 HJELMELAND 7 484 784,14 Rogaland
1134 SULDAL 7 610 100,16 Rogaland
1144 KVITSØY 4 716 439,32 Rogaland
1145 BOKN 6 767 065,11 Rogaland
1146 TYSVÆR 13 158 182,16 Rogaland
1149 KARMØY 4 887 324,80 Rogaland
1160 VINDAFJORD 9 811 674,79 Rogaland
* SUM ROGALAND 111 420 182,77 *
1505 KRISTIANSUND 10 218 951,86 Møre og Romsdal
1506 MOLDE 11 662 934,19 Møre og Romsdal
1507 ÅLESUND 8 841 614,87 Møre og Romsdal
1511 VANYLVEN 6 220 231,57 Møre og Romsdal
1514 SANDE 1 212 945,16 Møre og Romsdal
1515 HERØY I MØRE OG ROMSDAL 2 341 472,88 Møre og Romsdal
1516 ULSTEIN 1 332 906,76 Møre og Romsdal
1520 ØRSTA 6 835 419,31 Møre og Romsdal
1525 STRANDA 5 775 929,31 Møre og Romsdal
1532 GISKE 3 154 546,01 Møre og Romsdal
1535 VESTNES 6 220 231,57 Møre og Romsdal
1539 RAUMA 3 554 418,04 Møre og Romsdal
1547 AUKRA 9 558 194,66 Møre og Romsdal
1554 AVERØY 7 960 415,40 Møre og Romsdal
1557 GJEMNES 3 998 720,29 Møre og Romsdal
1560 TINGVOLL 4 665 173,68 Møre og Romsdal
1566 SURNADAL 444 302,25 Møre og Romsdal
1573 SMØLA 34 940 385,02 Møre og Romsdal
1576 AURE 10 663 254,12 Møre og Romsdal
1577 VOLDA 7 108 836,08 Møre og Romsdal
1578 FJORD 3 110 115,78 Møre og Romsdal
1579 HUSTADVIKA 3 998 720,29 Møre og Romsdal
* SUM MØRE OG ROMSDAL 153 819 719,11 *
1804 BODØ 12 685 398,99 Nordland
1806 NARVIK 6 220 231,57 Nordland
1811 BINDAL 19 264 490,08 Nordland
1812 SØMNA 4 627 578,87 Nordland
1813 BRØNNØY 12 700 209,07 Nordland
1815 VEGA 6 117 700,28 Nordland
1816 VEVELSTAD 7 108 836,08 Nordland
1818 HERØY I NORDLAND 17 115 548,17 Nordland
1820 ALSTAHAUG 10 761 000,61 Nordland
1822 LEIRFJORD 1 777 209,02 Nordland
1824 VEFSN 1 777 209,02 Nordland
1827 DØNNA 16 427 791,06 Nordland
1828 NESNA 3 554 418,04 Nordland
1833 RANA 3 554 418,04 Nordland
1834 LURØY 24 541 433,78 Nordland
1835 TRÆNA 2 050 625,79 Nordland
1836 RØDØY 23 841 942,54 Nordland
1837 MELØY 12 098 692,17 Nordland
1838 GILDESKÅL 24 049 283,59 Nordland
1840 SALTDAL 4 531 883,00 Nordland
1841 FAUSKE 4 896 438,70 Nordland
1845 SØRFOLD 13 739 192,80 Nordland
1848 STEIGEN 26 931 552,06 Nordland
1851 LØDINGEN 11 039 202,18 Nordland
1853 EVENES 1 777 209,02 Nordland
1859 FLAKSTAD 1 777 209,02 Nordland
1860 VESTVÅGØY 6 391 117,05 Nordland
1865 VÅGAN 11 338 593,54 Nordland
1866 HADSEL 24 785 458,25 Nordland
1867 BØ I NORDLAND 10 052 623,33 Nordland
1868 ØKSNES 17 564 521,29 Nordland
1870 SORTLAND 14 089 735,89 Nordland
1871 ANDØY 1 813 664,59 Nordland
1875 HAMARØY 22 044 227,26 Nordland
* SUM NORDLAND 383 046 644,76 *
4206 FARSUND 1 332 906,76 Agder
4207 FLEKKEFJORD 15 106 276,67 Agder
4215 LILLESAND 851 579,32 Agder
4225 LYNGDAL 1 332 906,76 Agder
* SUM AGDER 18 623 669,52 *
4602 KINN 38 654 296,17 Vestland
4611 ETNE 4 873 084,35 Vestland
4612 SVEIO 10 663 254,12 Vestland
4613 BØMLO 26 521 426,91 Vestland
4614 STORD 2 665 813,53 Vestland
4615 FITJAR 9 786 041,97 Vestland
4616 TYSNES 19 070 819,86 Vestland
4617 KVINNHERAD 31 152 423,49 Vestland
4618 ULLENSVANG 9 774 649,61 Vestland
4622 KVAM 12 548 690,61 Vestland
4623 SAMNANGER 1 777 209,02 Vestland
4624 BJØRNAFJORDEN 22 608 149,35 Vestland
4625 AUSTEVOLL 32 080 901,27 Vestland
4626 ØYGARDEN 32 416 976,06 Vestland
4627 ASKØY 3 554 418,04 Vestland
4628 VAKSDAL 1 332 906,76 Vestland
4630 OSTERØY 10 218 951,86 Vestland
4631 ALVER 26 703 704,75 Vestland
4632 AUSTRHEIM 3 998 720,29 Vestland
4633 FEDJE 1 777 209,02 Vestland
4634 MASFJORDEN 6 277 193,40 Vestland
4635 GULEN 28 794 203,82 Vestland
4636 SOLUND 20 369 549,53 Vestland
4637 HYLLESTAD 15 106 276,67 Vestland
4638 HØYANGER 11 996 160,88 Vestland
4645 ASKVOLL 15 994 881,18 Vestland
4646 FJALER 6 664 533,82 Vestland
4648 BREMANGER 17 327 787,94 Vestland
4649 STAD 7 108 836,08 Vestland
4650 GLOPPEN 1 777 209,02 Vestland
* SUM VESTLAND 433 596 279,38 *
5007 NAMSOS 23 399 918,76 Trøndelag
5014 FRØYA 86 422 484,75 Trøndelag
5020 OSEN 10 663 254,12 Trøndelag
5049 FLATANGER 29 175 848,07 Trøndelag
5052 LEKA 16 439 183,43 Trøndelag
5055 HEIM 27 672 055,82 Trøndelag
5056 HITRA 57 605 496,20 Trøndelag
5057 ØRLAND 10 183 407,68 Trøndelag
5058 ÅFJORD 32 367 077,50 Trøndelag
5059 ORKLAND 10 948 063,25 Trøndelag
5060 NÆRØYSUND 75 346 257,39 Trøndelag
* SUM TRØNDELAG 380 223 046,97 *
5401 TROMSØ 28 905 279,39 Troms og Finnmark
5402 HARSTAD 32 214 761,57 Troms og Finnmark
5403 ALTA 38 874 168,83 Troms og Finnmark
5406 HAMMERFEST 59 799 096,18 Troms og Finnmark
5411 KVÆFJORD 11 158 822,02 Troms og Finnmark
5412 TJELDSUND 13 237 928,72 Troms og Finnmark
5413 IBESTAD 22 158 150,92 Troms og Finnmark
5414 GRATANGEN 8 737 944,35 Troms og Finnmark
5415 LOABÁK – LAVANGEN 5 126 564,48 Troms og Finnmark
5417 SALANGEN 5 468 335,44 Troms og Finnmark
5419 SØRREISA 2 050 625,79 Troms og Finnmark
5420 DYRØY 12 642 677,62 Troms og Finnmark
5421 SENJA 67 664 954,94 Troms og Finnmark
5423 KARLSØY 29 375 214,47 Troms og Finnmark
5424 LYNGEN 3 075 938,69 Troms og Finnmark
5426 GÁIVUOTNA – KÅFJORD – KAIVUONO 2 050 625,79 Troms og Finnmark
5427 SKJERVØY 29 033 443,50 Troms og Finnmark
5428 NORDREISA 6 094 915,55 Troms og Finnmark
5429 KVÆNANGEN 15 658 806,39 Troms og Finnmark
5432 LOPPA 20 129 740,24 Troms og Finnmark
5433 HASVIK 5 716 119,39 Troms og Finnmark
5434 MÅSØY 20 451 574,56 Troms og Finnmark
5435 NORDKAPP 17 393 294,04 Troms og Finnmark
5438 LEBESBY 11 406 605,97 Troms og Finnmark
5442 UNJÁRGA – NESSEBY 6 015 168,99 Troms og Finnmark
5443 BÅTSFJORD 3 360 747,83 Troms og Finnmark
5444 SØR-VARANGER 10 218 951,86 Troms og Finnmark
* SUM TROMS OG FINNMARK 488 020 457,51
FYLKE ORDINÆR UTBETALING
Rogaland 15 917 168,97
Møre og Romsdal 21 974 245,59
Nordland 54 720 949,25
Agder 2 660 524,22
Vestland 61 942 325,63
Trøndelag 54 317 578,14
Troms og Finnmark 69 717 208,22

Kilde: Fiskeridirektoratet