- Forsøka var veldig enkle. Me har hatt postsmoltlaks gåande i kar i Matre. Så flytta