Salaks søkte opprinnelig om ni utviklingstillatelser for prosjektet 12. juli 2017. Da avslo Fiskeridirektoratet søknaden på