Salaks søkte opprinnelig om ni utviklingstillatelser for prosjektet 12. juli 2017. Da avslo Fiskeridirektoratet søknaden på FjordMax-konseptet, 12. oktober 2018. Begrunnelsen til direktoratet var at konseptet ikke oppfylte kravet om betydelig innovasjon.

Direktoratet ga imidlertid uttrykk for å ha vært i tvil om beslutningen, men konkluderte med at en konseptet ikke oppfylte kravets høye terskel.

Salaks påklaget vedtaket kort tid etterpå, 2. november 2018. Med klagen, sendte oppdrettsselskapet også ny informasjon, som en kvantitativ sammenligning av FjordMax' rømmningssikkerhet, sammenlignet med eksisterende teknologi.