Det var i oktober i år at Fiskeridirektoratet under tvil sa nei til at selskapet skulle få utviklingstillatelser til å utvikle