Torsdag skrev IntraFish om selskapets planer om visningssenter på Oslo lufthavn. Et nytt dokument vi har fått innsyn i, viser at de 15.