Visningstillatelse

  • Vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Formålet er «å bedre kunnskapen om akvakultur for publikum»
  • Det er Fiskeridirektoratet som utdeler visningstillatelser
  • Ifølge direktoratet er det strenge vilkår, og «kun de aller beste representantene for oppdrettsnæringen vil kunne nå opp i søknadsprosessen»
  • Samlokalisering med andre typer tillatelser er ikke tillatt.
  • Det er pr november 2018 21 visningstillatelser i drift, og syv anlegg under etablering
  • Tillatelsene gis midlertidig for inntil 10 år, med mulighet for forlengelse

Kilde: Fiskeridirektoratet

(Oppdatert med to nye illustrasjoner kl 16:05)

Det fremgår av en søknad IntraFish har fått innsyn i. Søknaden er datert 21. desember.

«Vi har gjennom avtale med Avinor et ønske om å etablere visningssenter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på Oslo lufthavn Gardermoen for å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum. I tillegg ønsker vi å bidra til å øke bevisstheten om muligheten til å gjennomføre fysiske besøk til de ulike visningssentrene rundt om i landet», heter det i søknaden.

Korte besøk

Senteret på Gardermoen vil bli et fjernvisningssenter, hvor det overføres levende bilder fra lokaliteter i Sør–Troms.

«Vi vil vise frem stor og liten fisk og vise direkte bilder fra over og under havoverflaten, og omgivelsene rundt lokaliteten», heter det.

En av hovedattraksjonene ved senterets skal være en installasjon kalt «en reise på 10.200 meter».

«Installasjonen er utviklet for å være et bindeledd mellom havbruksnæringen og visningsanleggets beliggenhet på en flyplass. Installasjonen tar for seg havrommet fra bunnen under et akvakulturanlegg (200 meter under havoverflaten) og formidler kunnskap om næringen på ulike nivåer og temaer opp til 10 000 meter over havet (30 000 fot) som er marsjhøyden for fly som frakter fersk laks ut til fjerntliggende markeder», skriver Salaks i søknaden.

Senteret skal etter planen formidle «god og relevant kunnskap» til besøkende som er på reise, og ikke har tid til å bruke mer enn 5–20 minutter på et besøk.

Selvbetjent løsning

Selskapet Sixsides har hjulpet Salaks med utviklingen av konseptet.

De ser for seg at senteret skal være åpent i hele flyplassens åpningstid, døgnet rundt, året rundt.

«For å kunne ta unna store strømmer med besøkende hele døgnet ble det raskt klart at løsningen måtte være selvbetjent uten fastsatte tidspunkt for gjennomføring av visning. Det er derfor utarbeidet et visningstilbud som ikke omfatter visningsverter. I stedet vil vi ha vaktordninger der det er personell innom visningssenteret med jevne mellomrom for å sikre at alt fungerer og at senteret til enhver tid ser ryddig og ordentlig ut», heter det.

En av tusen er 30.000 tusen

Salaks argumenterer i søknaden med at Oslo lufthavn har svært mange reisende. Om bare en av tusen besøker senteret, vil det utgjøre 30.000 besøkende, skriver de.

«Vi tenker at visningskonseptet vi har utarbeidet har potensial til å nå ut til langt flere enn en promille av de årlige reisende».

Senteret er planlagt plassert i Pir Nord.

Drift og leie på 127 millioner kroner

Salaks har estimert at drift av visningssenteret, inkludert leie av areal ved flyplassen vil koste 127 millioner kroner over en tiårsperiode.

I tillegg estimerer de investeringer på rundt 11 millioner kroner i skjermer, møbler og andre enheter ved senteret.

Søknaden er signer Odd Bekkeli, som er daglig leder i det familieeide oppdrettsselskapet.

Flere fjernvisningssentre

De seneste årene har det blitt åpnet flere såkalte fjernvisningssentre. Seneste skudd på stammen er Lax Expo på Tjuvholmen i Oslo. I tillegg er det blant annet et senter ved Kystens Hus i Tromsø, samt det er gitt tilsagn til et senter som skal bygges i Trondheim.

Nøkkeltall SALAKS AS (tall i millioner kroner)
2017 2016 Endring
Inntekter 497,1 479,3 3,7 %
Driftsresultat 206,4 223,9 -7,8%
Resultat før skatt 215,6 227,3 -5,1%
Årsresultat 165,5 171,9 -3,7%
Driftsmargin 41,5 % 46,7 % -11,1%
Egenkapital 418,8 404,4 3,6 %
Totalbalanse 741,7 609,1 21,8 %
Langsiktig gjeld 103,2 115,4 -10,6%

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.