Det kommer fram av en pressemelding fra ABB og Salfjord.

Når Salfjords landbaserte anlegge på Tjeldbergodden blir realisert vil det bli et av Europas største i sitt slag.

For å optimalisere design og drift, samarbeider selskapet med ABB om simulering av prosessen og elektrosystemet ved bruk av digitale tvillinger av det fysiske anlegget.

- Vi har store forventninger til samarbeidet med ABB og simulering av oppdrettsanlegget. Det gir solid innblikk i prosessen og elektrosystemet og hvordan vi kan forbedre det på en rekke områder, sier daglig leder i Salfjord, Hans Ramsvik, i meldingen.

- Simuleringen bidrar blant annet til verifikasjon av prosessdesign, valg av elektrisk utstyr, lavere energiforbruk, mindre effekttopper, smartere bruk av ulike energikilder, opplæring av operatører og bedre utnyttelse av anlegget, opplyser han videre.

For Salfjords planlagte anlegg er særlig kontroll på maksimalt effektuttak og dynamisk valg av energikilder viktig, går det videre fram. Slike anlegg er kraftkrevende industri med et effektbehov estimert til flere titalls MW.

- Noen prosent reduksjon av energiforbruket får store utslag i kostnader over tid. Men vel så viktig er kontroll på effektuttaket sett mot det offentlige kraftnettets kapasitet, mulig bruk av overskuddsvarme fra nærliggende industri og innfasing av nye energikilder, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør hos ABB i pressemeldingen.

Salfjords planlagte oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden vil fullt utviklet ha en kapasitet på 43 500 tonn laks per år (tilsvarer ca. 36 500 tonn HOG).

Selskapet ble etablert i 2018 og er eid av 65 aksjonærer.

__________________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.