Salmar
  • Et av verdens største lakseselskaper med en årsproduksjon på drøyt 150.000 tonn laks i året
  • Har hovedkontor på Frøya i Trøndelag, og det meste av produksjonen sin i Midt-Norge. Har de seneste årene også bygget seg opp i Nord-Norge, hvor de nå bygger nytt slakteri på Senja i Troms og Finnmark
  • Eier halvparten av Scottish Sea Farms, og noe over halvparten av Icelandic Salmon
  • Hovedeier, grunnlegger og konsernsjef er Gustav Witzøe

Det fremgår av selskapet kvartalsrapport, publisert torsdag morgen.

Ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 490 millioner kroner og en omsetning på 2.625 millioner kroner.

– Fantastisk innsats fra våre ansatte over tid gjør at Salmar igjen legger bak seg et kvartal med sterke resultater. Gode strategiske vurderinger og et tydelig operasjonelt fokus har ført til sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner i hele verdikjeden. Dette har resultert i god kapasitetsutnyttelse, god kostnadsutvikling og solid prisoppnåelse med tilhørende marginer. Dette i en periode med økt usikkerhet både for ansatte og i markedet som følger av koronapandemien, sier konsernsjef Gustav Witzøe i en melding.

Slaktevolumet var som Salmar tidligere hadde rapportert på 37.100 tonn, hvorav 30.100 tonn var i Midt-Norge.

– Både Midt-Norge og Nord-Norge leverer gode resultater som følge av god biologi og god drift, skriver selskapet.

Betaler likevel utbytte – på nær 1,5 milliarder kroner

I februar foreslo selskapets styre å utbetale et utbytte på 21 kroner aksjen, eller 2,37 milliarder kroner. Det ble kansellert 17. mars. Salmar var blant da de børsnoterte selskapene som først kommuniserte at de ikke ville betale utbytte for 2019-resultatet.

«Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger av styret og administrasjonen på bakgrunn av den usikkerheten som nå råder knyttet til spredningen av koronaviruset og de konsekvensene det kan ha for hele verdikjeden og en rekke lokalsamfunn langs kysten», skrev de da.

Nå vil de altså likevel betale utbytte, på 13,0 kroner aksjen eller totalt 1,47 milliarder kroner.

«Selv om det fortsatt råder en nasjonal og global unntakssituasjon som følge av koronaviruset, er det i lys av den etterfølgende utviklingen etter styrets vurdering forsvarlig at det likevel utbetales et utbytte for regnskapsåret 2019, basert på årsregnskapet for 2019 for Salmar ASA som godkjent av selskapets generalforsamling 3. juni 2020», skriver de.

Opprettholder guiding, og øker neste år

Selskapet opprettholder sitt estimat om å slakte 152.000 tonn laks i Norge i år, og 12.000 tonn på Island gjennom Icelandic Salmon, hvor Salmar er hovedeier.

For første gang uttaler de også et mål for 2021. Da venter de et slaktevolum på 163.000 tonn i Norge og 14.000 tonn på Island.

Salmars resultat, tall i millioner kroner

3. kv 2020 3. kv 2019 Endring
Omsetning 2 929,8 2 791,2 5,0 %
Op. driftsresultat 646,8 613,5 5,4 %
Resultat før skatt 522,2 263,1 98,5 %
Nettoresultat 418,3 192,4 117,4 %
Driftsmargin 22,1 % 22,0 % 0,4 %

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.

Les også:

Salmar tjente 17,5 kr/kg i Midt-Norge, men tapte penger på Island

Kingfish i mål med emisjonen, Kverva og Spetalen blant investorene