Gjennom datterselskapet Mariculture søkte Salmar om opprinnelig om 16 utviklingstillatelser. Selskapet har fått beskjed fra Fiskeridirektoratet om at de kan få opp til åtte tillatelser. Nå melder selskapet