Det var i forbindelse med avlusning av en merd på lokaliteten Oterneset i Harstad kommune i Troms Salmar gjorde flere feil, ifølge et varsel fra Fiskeridirektoratet som IntraFish har