Også på Salmar har man gjort tilpasninger den nye smittesituasjonen. Men det har ikke gått ut over produksjonen. - Vi har en