Også på Salmar har man gjort tilpasninger den nye smittesituasjonen. Men det har ikke gått ut over produksjonen.

- Vi har en masse tiltak, og blant annet gjort en del fysiske tilpassinger i fabrikken. Vi tar dette igjen med å kjøre flere timer produksjon, med to fulle skift, forteller Arntsen til Hitra-Frøya.

- Men vi merker situasjonen ved at det er en lavere terskel for at folk holder seg heime fra arbeid. Og slik skal det være. Dermed har det dukket opp behov for å ta inn flere folk.