I en børsmelding fra Salmar opplyses det nå om at familiene Williksen, Bondø og Dolmen onsdag har gjort om sine støtteerklæringer til forhåndsaksepter.

- Vi er alltid veldig fornøyd når vi kan utvikle aktiviteten vår, sier Salmar-sjef Gustav Witzøe til DN/IF. Det er også alt han rekker å si før han må slenge på.

- Jeg står ute på et oppdrettsanlegg, skjønner du.

God løsning

NTS-eier Nils Martin Williksen fra Rørvik har knapt sagt noe til media mens kampen om NTS har utspilt seg. Han uttaler seg skriftlig i dagens børsmelding.

- Salmar kom med ei meget god industriell løysing, også lokalt i Rørvik og Namdalen, så dette trur vi blir bra for alle parter. Og med en stor andel aksjer blir vi jo også med på utviklinga videre, sier Nils Martin Williksen i meldingen.

Williksen eier 9,7 prosent av NTS, og kan dermed innkassere rundt 1,5 milliarder kroner på avtalen.

Kampen om NTS
  • Flere oppdrettsfamilier har kjempet om makten over lakseselskapet NTS i Rørvik i Nord-Trøndelag. Foreløpig har Gustav Witzøe-styrte Salmar vunnet kontroll over halvparten av aksjene i selskapet, mens hans nabo på Frøya, Helge Gåsø, eier 37 prosent.
  • NTS driver egen oppdrett i selskapet Salmonor, men eier også 68 prosent i det børsnoterte oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS), som produserer laks i Nord-Norge. NTS er også dominerende eier av brønnbåtrederiet Frøy.
  • Dagens ledelse i Norway Royal Salmon har varslet et søksmål mot NTS, etter NTS stemte mot en planlagt kapitalinnhenting på 2,2 milliarder kroner på en ekstraordinær generalforsamling 7. april. Samtidig har NTS krevd nok en ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon for valg av nytt styre. Den gjennomføres 20. april.
  • Salmars bud på NTS er nå fremmet med akseptfrist forlenget til 29. april. Gåsø er kastet ut av styret.
  • NTS ble prises til rundt 15 milliarder kroner i Salmar-budet, men 80 prosent er med oppgjør i Salmar-aksjer, som har steget i verdi siden budet ble fremmet.
Kilde: DN

Også Terje Bondø, som er nest største eier i NTS med 12,0 prosent, har uttalt seg i meldingen.

- Vi fant ei løysing som traff godt på det industrielle og som også ga en fair verdi. SalMar har jo en fantastisk historikk på lokal utvikling, drift og lønnsomhet, så vi føler oss trygge på at de vil være en god partner til å forvalte dette videre på en god måte. Vi ønsker fortsatt 'liv på leia og lys i husan, sier han.

Det er første gang Bondø uttaler seg offentlig i den pågående dragkampen om NTS.

Videre vekst

Storeier Roald Dolmen kommer med sin første uttalelse i saken:

- Rodo (Dolmens investeringsselskap) er jo bare en av 14 aksjonærer som har villet selge og budet fra Salmar viste seg å være noe alle var villige til å støtte uten å legge opp til videre budkamp. Vi har tru på videre vekst sammen med Salmar, samtidig som vi får ut litt som vi kan investere i annen virksomhet vi holder på med i regionen.

Rodo eier 4,8 prosent av NTS.

Williksen, Dolmen og Bondø sitter alle i NTS-styret, og kunne derfor ikke gi forhåndsaksept, men kun støtteerklæring til Salmar som følge av innsideregler. Etter NTS og deres datterselskaper fremskyndet offentliggjøringen av fjerdekvartalstallene, kom de i posisjon til å gi forhåndsaksepter.

Budet fra Salmar, som hovedsakelig er med oppgjør i Salmar-aksjer, priser NTS til rundt 15,1 milliarder kroner eller 120 kroner aksjen.

DN/IF har så langt ikke fått tak i Helge Gåsø, som er største eier i NTS med 37 prosent av aksjene.

Mowi ville kjøpe

Tidligere denne uken meldte Mowi at det ikke vil gå videre med sitt planlagte bud på 110 kroner aksjen. Dette fordi deres betingelse om en støtte på minst 50 prosent ikke var nådd.

– Som vi har sagt tidligere ble vi invitert av et flertall til å fremme et bud. At vi likevel ikke fikk aksept fra et flertall, ønsker vi ikke å si noe mer om, sa konsernsjef Ivan Vindheim til DN onsdag formiddag. Han sa da at dersom betingelsene kom på plass, ville de på nytt se på muligheter for å kjøpe NTS.

I skrivende stund handles NTS-aksjen til 121 kroner, etter å ha blitt handlet så høyt som 123 kroner tidligere i dag.