Lakseauksjonen
  • Innanfor kvart produksjonsområde vert det auksjonert ut eit bestemt tal tonn produksjonskapasitet til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure.
  • I år er det vel 27 000 tonn kapasitet som skal auksjonerast ut.
  • Produksjonskapasitet vunne gjennom auksjonen vert tildelt til aktuelle budgjevarar gjennom tilsegn frå Fiskeridirektoratet i etterkant av auksjonen
  • Regjeringa har opna for at næringa kan vekse med til saman 6 prosent i produksjonsområde der dette er miljømessig forsvarleg.
  • Veksten blir tildelt i to omgangar, først ein del til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.
  • Tildelinga vil som i 2018 skje gjennom en klokkeauksjon. Dette er ein open, simultan auksjon, kor prisar og vinnarar i kvart produksjonsområde vert fastsett over fleire budrundar.
  • Kjelde: Fiskeridirektoratet

Auksjonen over ny kapasitet for akvakulturtillatelser i regi av Nærings- og fiskeridepartementet er avsluttet. På auksjonen har Salmar kjøpt totalt 8 057 tonn i ny MTB-kapasitet til totalt 1.760 millioner kroner. Det skriver selskapet i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Kapasiteten fordeler seg med 4.263 tonn i produksjonsområde 6-7, med totalt vederlag 1.002 millioner kroner. Resterende volum på 3 794 tonn fordeler seg på produksjonsområdene 11-13, med et samlet vederlag på 758 millioner kroner.

Ytterligere informasjon vil bli gitt på kvartalspresentasjonen 27. august 2020, skriver selskapet.

Midt-Norsk Havbruk øker med 1.101 tonn

Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) har i dag kjøpt 1.101 tonn MTB i produksjonsområde 7, Nord-Trøndelag med Bindal, for 237,5 mill. i Nærings- og Fiskeridirektoratets auksjon.

Selskapet er et datterselskap av NST ASA.

MNH eier fra før MTB på 12.126 tonn, dette inkludert utviklingskonsesjoner på 3.151 tonn, og kjøpet blir en fin tilvekst til eksisterende MTB, skriver selskapet i en børsmelding.

NRS har kjøpt 1.050 tonn

Norway Royal Salmon (NRS) har kjøpt 1.050 tonn MTB i Region Nord for 199 millioner kroner i lakseauksjon i dag.

- Denne økningen i MTB øker NRS sine vekstmuligheter ytterligere i et produksjonsområde med gode forutsetninger for god drift. Nord-Norge står helt sentralt i utviklingen av NRS og denne økte produksjonskapasiteten styrker den satsningen, skriver selskapet i en børsmelding.

Her kan du se hele listen over hvem som har kjøpt laksevekst i årets auksjon.

Les også:

– Siden forrige auksjon er det ikke mange som har gjort annet enn å tjene penger