– Som følge av den gode erfaring vi har fått med Ocean Farm 1