– Som følge av den gode erfaring vi har fått med Ocean Farm 1 (OF1), har vi videreutviklet konseptet og ønsker å bygge flere havfarmer i eksponert kystnært område, sier konsernsjef Gustav Witzøe i Salmar til IntraFish.

Men først må reguleringene på plass.

– Dette er betydelige investeringer, langt utover de investeringer man gjør på en tradisjonell lokalitet. Men den gir mindre fotavtrykk. Da mener vi det må være et annet konsesjonsregime enn det vi har i dag, sier han.