I første kvartal fikk Salmar et driftsresultat på 17 kroner kiloen, godt over hva selskaper som Grieg Seafood og Norway Royal Salmon (NRS) oppnådde i sine norske virksomheter.

– Salmar er, og skal være, den mest kostnadseffektive lakseprodusenten, sier Witzøe.

Onsdag var han på Salmars «distriktskontor» i Trondheim hvor de via en webcast presenterte resultater og utsikter.

Salmar
  • Verdens nest største lakseselskap
  • Har det meste av produksjonen sin i Midt-Norge, men de senere år har de fått stadig mer aktivitet også i Nord-Norge
  • Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag.