I første kvartal fikk Salmar et driftsresultat på 17 kroner kiloen, godt over hva selskaper som Grieg Seafood og Norway Royal Salmon (NRS) oppnådde i sine norske virksomheter.

– Salmar er, og skal være, den mest kostnadseffektive lakseprodusenten, sier Witzøe.

Onsdag var han på Salmars «distriktskontor» i Trondheim hvor de via en webcast presenterte resultater og utsikter.

Salmar
  • Et av verdens største lakseselskap, med en årlig produksjon på drøyt 150.000 tonn laks og rundt 1800 ansatte.
  • Har det meste av produksjonen sin i Midt-Norge, men de senere år har de fått stadig mer aktivitet også i Nord-Norge.