Rekordsterke laksepriser gjorde at Salmar tjente rekordmye penger i årets tre første måneder. Selskapets omsetning ble 4,7 milliarder kroner, mens det operasjonelle driftsresultatet endte på 1.262 millioner kroner.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 1.342 millioner kroner, opp fra 627 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Som tidligere meldt slaktet selskapet 45.000 tonn laks i kvartalet, hvorav over halvparten kom fra virksomheten i Midt-Norge.

Resultat før skatt ble 1.388 millioner kroner, mot 937 millioner i tilsvarende kvartal i fjor, mens verdijustering av biomassen utgjorde 327 millioner kroner i kvartalet. Her var fjorårets kvartalstall på 351 millioner kroner.

Gjorde det godt i nord

– Rekordhøye laksepriser har bidratt til det sterke resultatet, men den gjeldende markedssituasjonen svekker derimot det finansielle resultatet i segmentet Salg og industri på grunn av prisnivået på kontrakter. Den underliggende driften i kvartalet isolert er bedre enn foregående kvartaler, sier Linda Litlekalsøy Aase, som 9. mai i tiltrådte som ny konsernsjef i Salmar.

Hun berømmer samtidig de ansatte i selskapet og peker på de sterke resultatene i nord:

– Midt-Norge, og spesielt Nord-Norge, rapporterte sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner og aktivitetene på Island viste solide resultater som følge av god prisoppnåelse og stabilt kostnadsnivå, uttaler Aase i dagens børsmelding.

Gjentar slaktevolum

Salmar venter fortsatt å ha et slaktevolum i Norge på 175.000 tonn i 2022, går det fram av selskapets kvartalsrapport.

På Island ventes slaktevolumet fortsatt å bli 16.000 tonn i 2022, mens slaktevolumet i Skottland forventes fortatt å være 46.000 tonn.

Slaktevolumet i Midt-Norge og Nord-Norge holdes uendret på henholdsvis 117.000 og 58.000 tonn.

Oppdrettsselskapet har en kontraktsandel på rundt 60 prosent i andre kvartal 2022, som er høyere enn normalt som følge av lavere slaktevolum. Kontraktsandelen for helåret 2022 er på 35 prosent.

I første kvartal ble det bokført en avsetning for tapsgivende kontrakter på 229 millioner kroner. Kontraktsandelen i første kvartal var 40 prosent.

Som følge av de sterke lakseprisene forventes også et negativt bidrag fra kontrakter i andre kvartal.

Salmar
  • Verdens nest største lakseselskap
  • Har det meste av produksjonen sin i Midt-Norge, men de senere år har de fått stadig mer aktivitet også i Nord-Norge
  • Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag.
  • Eier halvparten av Scottish Sea Farms og er hovedeier i islandske Icelandic Salmon (Arnarlax).
  • Gustav Witzøe og familie eier knapt halvparten av Salmar.

Aase ny sjef

Mandag denne uken hadde Linda Litlekalsøy Aase første dag som toppsjef i lakseselskapet. Hun kom fra stillingen som konserndirektør i Aker Solutions, hvor hun hadde ansvaret for forretningsområdet elektrifisering, vedlikehold og modifisering.

– Jeg er ydmyk og har enorm respekt for den fantastiske jobben Gustav Witzøe og hans 1 800 dyktige medarbeidere gjør, og gleder meg til å lede Salmar-laget videre, uttalte Aase i mars da det ble kjent at hun skulle overta etter Witzøe.

Witzøe selv fortsetter i selskapet, hvor han blant annet skal jobbe med å gjennomføre oppkjøpet av det børsnoterte lakseselskapet NTS. Salmar kontrollerer så langt 52,7 prosent av aksjene i NTS.

Salmar etablerte i fjor selskapet Salmar Aker Ocean som utvikler havbruk til havs.

Likt kostnadsnivå i andre kvartal

I dagens kvartalsrapport opplyses det at Salmar venter å ha lavere volumer og et likt kostnadsnivå i andre kvartal 2022, sammenlignet med første kvartal.

I Nord-Norge ventes lavere volumer og marginalt høyere kostnadsnivå i andre kvartal, mens det i Midt-Norge ventes lavere volumer og likt kostnadsnivå.

I Midt-Norge vil høst 2020-generasjonen være ferdig slaktet tidlig i andre kvartal, og selskapet vil fortsette slakting fra vår 2021-generasjonen. Generasjonen har startet med god biologisk utvikling og biomassestatus i sjø, opplyses det.

I Nord-Norge var kostnadsnivået det laveste i første kvartal siden 2017, med slakting av høst 2020-generasjonen. I andre kvartal vil Salmar fortsette slaktingen av høst 2020-generasjonen, som har viste gode biologiske prestasjoner.

Icelandic Salmon venter lignende volumer og kostnadsnivå i andre kvartal, sammenlignet med første kvartal.

Ellers opplyses det at Ocean Farm 1-enheten er på verdt hos Aker Verdal for oppgraderinger, og neste produksjon er ventet å starte våren 2023. Selskapet gjentar at de er forpliktet til nye investeringer så snart det regulatoriske rammeverket er på plass.

Faller på børs

Torsdag morgen faller Oslo Børs rundt 1,8 prosent, men Salmar-aksjen er langt svakere.

I skrivende stund er den ned rundt 6 prosent til 670 kroner. Svakere resultat enn ventet samt en relativt høy andel av fisken i andre kvartal (ca 60 prosent) som er solgt på kontrakt kan være årsaker til kursnedgangen.