Skjærvik er leder for avdeling for areal og lokalitetsutvikling i lakseoppdrettsselskapet. Han sier at