– Nå er det først og fremst områdene utenfor Norge og norsk sokkel vi fokuserer på, for å få testet piloten vår utenfor Midt-Norge. Samtidig ser vi at dette åpner