– Utviklingsprosjektet går sin gang, og det er riktig at det nå arbeides med