– Det var et godt kvartal for Salmar, med gode operasjonelle tall og høy aktivitet. Det har vært en særdeles god innsats av våre ansatte, sier den nye konsernsjefen Frode Artnsen til Intrafish etter kvartalsfremleggelsen torsdag.

Salmars resultat for tredje kvartal viser er operasjonelt driftsresultatet på 1,3 milliarder kroner for selskapet som har base på Frøya.

Lerøy kom i går med nyheten om at de har sendt ut permitteringsvarsel til 339 ansatte ved slakteri- og bearbeidingsanlegg.

Arntsen sier at dette kan blir aktuelt også for Salmar.

– Vi har stor forståelse for at Lerøy gikk ut med nyheten om permitteringsvarsel i går. Vi har heller ikke klart å fylle våre bearbeidingsanlegg med nok volum for 2023. Vi jobber løpende med dette. Men også i Salmar har permitteringer vært diskutert. Vi håper å unngå det, men vi er usikre på det, sier Arntsen til Intrafish.

Permitteringer har forekommet tidligere

– Permitteringer på foredlingsanlegg og slakteri er ikke uvanlig i næringen, på grunn av ulik tilgang på fisk gjennom året. Ville ikke dette skjedd uansett?

– Permitteringer av begrenset omfang har forekommet på vinterhalvåret, også tidligere. Men det som ligger i bordet nå, er permitteringer over lengre tid. Rett og slett fordi man ser at man ikke har aktivitet på bearbeiding.

– Dette med at skatten skal regnes ut ifra en normpris er noe som næringen er tydelig på at vil slå svært dårlig ut. Har dere tro på at det vil komme en endring her?

– Vi har en forventning om at myndighetene hører på det vi sier, og ikke «rusher» dette til å gjelde fra 1. januar neste år. Vi jobber sammen med bransjeorganisasjonene og med et eget høringssvar fra Salmar. Vi oppfordrer myndighetene til å bruke 2023 til å komme frem til et omforent forslag, og ber om at iverksettelsen utsettes, sier Salmar-sjefen.

– Hvordan vil fremgang med havbruk til havs være nå med en mulig grunnrente på bordet?

– Nå sitter Salmar Aker Ocean og prøver å få oversikt over forlaget som ligge på bordet. Det er usikkert, og man vet ikke implikasjonene på det enda. Men planleggingen og forberedelser går som vanlig.

Arntsen påpeker at de ikke har fått noen tydelig signal på om havbruk til havs er omfattet av grunnrenten eller ikke.

– Vi vet ikke noe mer om det.

Salmar vil få flere oppdrettsanlegg å drifte etter fusjonen med NRS og oppkjøpet i NTS. Her er lokaliteten Skårliodden på nordspissen av Senja. Foto: Lars Åke Andersen

– Stor risiko

Arntsen ser positivt på selve etterspørselen etter laks fremover.

– Den er globalt sterkt. Men det har kommet noen skjær i sjøen, gitt grunnrenteforslaget fra regjeringen. Forslaget gjør spesielt prisingen usikker, ikke minst kontraktsmarkedet som er stoppet helt opp. Det er stor risiko for produsentene, men også for kjøper, da ingen vet hva lakseprisene blir fremover.

Selskapet vil øke volumet opp fra 215.000 tonn til 280.000 neste år etter sammenslåing med NRS og oppkjøp i NTS.

Arntsen sier de er godt i gang med å få til sammenslåingen og har god dialog med sine nye kolleger.

– Vi opplever at det er stor energi, glede og arbeidslyst også hos våre nye kolleger og vi gleder oss til å jobbe sammen med dem og skape Norges beste lakseselskap.

– Hvilke utfordringer venter dere?

– Det er alltid utfordringer når man kjører fusjonsprosesser. Men med god informasjon, god involvering og søkelys på arbeidsoppgavene, tror jeg det skal bli veldig bra.

Mellomfinansiering på plass

Selskapet opplyste på presentasjonen at samlet netto rentebærende gjelden etter transaksjonen i det sammenslåtte selskapet vil bli på over 18,6 milliarder kroner, opp fra 6,4 milliarder kroner i dag.

– Frøy bærer en del av den totale gjelden, og de er et stabilt selskap, sa finansdirektør Ulrik Steinvik.

Selskapet har sammen med DNB, Nordea og Danske Bank, fått på plass en samlet mellomfinansiering på 11,5 milliarder kroner.

– Vi har god finansiell fleksibilitet, sa Steinvik videre.

Best margin i nord

Arntsen forteller at selskapet har levert godt, tross høye kostnader, som er forventes å stige ytterligere inn i fjerde kvartal.

Selskapet leverte et driftsresultat per kilo på 24,51 kroner på konsernnivå, mens i Norge ender selskapet med et driftsresultat på 26,29 kroner per kilo.

Det er en sterk forbedring fra tredje kvartal i fjor, hvor driftsresultatet per kilo endte på 14,35 kroner.

I Salmar Midt-Norge endte selskapet med et driftsresultat per kilo på 27,17 kroner, mens den i Nord-Norge endte på 31,04 kroner.

I Island endte driftsresultatet per kilo på 10,16 kroner. Islandic Salmon slaktet 3.800 tonn i tredje kvartal. Forventet volum for hele 2022 er på 16.000 tonn, og man venter samme nivå i 2023.

Fra 2024, vil selskapet ha en betydelig vekst i volum, etter nye investeringer i smoltkapasitet. Selskapet er nå selvforsynt med smolt på Island.